Luktproblemer i flere år - fikk ny utslippstillatelse med strenge krav

I flere år har naboer klaget på lukten fra Nutrimars fabrikk på Nordskaget på Frøya. Nå har bedriften fått tillatelse til å utvide produksjonen.

Klager: Naboene til Nutrimar har i flere år klaget på lukt fra fabrikken.  Foto: Morten Antonsen

På fabrikken lages det oljer, mel og proteinkonsentrat fra restene av oppdrettslaks, men Nutrimar har i lengre tid ønsket å utvide produksjonen til restprodukter av kylling og tørket tare.