Arbeidsgivere er glade for reallønnsøkning

Arbeidsgivere synes det er på sin plass med reallønnsøkning, selv om det påfører kriserammede bedrifter ekstra utgifter.

Enighet: Ledelse og tillitsvalgte ved den kriserammede industribedriften Sandvik Teeness er enige om at lønnsoppgjøret er godt og at det er enda bedre at de slipper streik. Bildet er fra en tidligere anledning. Direktør Håvard Buhaug og klubbleder Einar Sundseth er henholdsvis nummer fem og seks fra venstre.  Foto: Kjell A. Olsen

Etter at frontfagoppgjøret kom i havn sterkt på overtid fredag kveld, er det i Trøndelag lettelse både blant arbeidstagere og arbeidsgivere for at industrien slapp streik og arbeidskonflikt, i tillegg til koronakrise.