Bemanningsbyrå slått konkurs

Bemanningsbyrået In House som er slått konkurs, har 27 ansatte.

Det var Skatteetaten som begjærte In House konkurs, på grunn av manglende betaling av merverdiavgift. Kravet fra Skatteetataen er på vel 1,3 millioner kroner. I tillegg har kemnerkontoret et krav mot selskapet på i underkant av 400 000 kroner, som ikke er tatt med i begjæringen.