Profilert konsertarrangør slipper rettssak, har inngått forlik

Konsertarrangør Stein Vanebo er enig om et forlik med kjøperen av Vanebos tidligere bolig på Ladehammeren i Trondheim.

Eneboligen ligger over Ladestien på Ladehammeren, med utsikt til Trondheimsfjorden. Bildet er tatt før deler av terrassen ble revet.   Foto: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Rettssaken som var berammet i Sør-Trøndelag tingrett onsdag og torsdag denne uka, blir dermed ikke noe av etter at Vanebo og huskjøperen, Andreas Hegg, ble enige om et rettsforlik før helga.