Smart strømmåler skal gjøre det enklere å spare strøm

Med en app kan Nina og Torgeir Aune hele tiden se hvor mye strøm de bruker og hva strømprisen er. Ut fra det kan de endre forbruket.

Strømmåler: Strømmåleren til Nina og Torgeir Aune er på baksiden av huset. Herfra sendes data til en skyløsning.  Foto: Mariann Dybdahl

Nina og Torgeir Aune bygde seg nytt hus i Vidablikk i Stjørdal for halvannet år siden. Da sørget de for å få bygget et moderne og energieffektivt hus. Det er blant annet ekstra isolert og det er solcellepaneler på både hus- og garasjetak. Det er vannbåren varme som går på strøm i gulvene, men ellers brukes det lite elektrisitet. Det meste av belysningen går på LED.