Politikerne trosset administrasjonen og sa ja til 151 nye boliger

Bygningsrådet i Trondheim gikk mot kommunedirektørens innstilling om å si nei til 283 nye boliger, på grunn av manglende skolekapasitet. De sa ja til 151 av dem.

I Haakon VIIs gate 14 skal det bygges rundt 500 boliger på 37 mål i prosjektet Leangenbukta. De første boligene kommer for salg i oktober. På andre siden av gaten sees det nye Hjørnebygget og Nilsson Trelast.  Foto: Espen Bakken

Søknader om dispensasjoner til å bygge ut til sammen 283 boliger i tre prosjekter var til behandling i bygningsrådet tirsdag. Administrasjonen innstilte på at politikerne skulle si nei til alle, fordi det er for dårlig skolekapasitet i disse områdene.