Her er planer om å bygge vel 50 000 boliger i Trondheim

I Trondheim kommunes boligfeltbase ligger det igangsatte og vedtatte arealplaner med et samlet potensial på over 50 000 boliger i årene framover.

Boligfeltbasen inneholder alt fra boliger det er igangsatt bygging av, men som ikke er ferdige, til områder som er planlagt som fremtidige boligområder.