Vil få med trønderske forurensere på karbonfangst

Statkraft ser på muligheten for å få med flere store klimaforurensere i Trøndelag i felles tiltak for karbonrensing.

Avfallsforbrenning: Svein Ove Slinde (til venstre) og Ove Berggård i Statkraft Varme. Det statseide energiselskapet eier og driver Heimdal varmesentral, som brenner avfall som samles inn fra Saltfjellet til Dovrefjell.   Foto: Borgar Sagbakken

– Vi starter nå med å lage en utredning, der vi skal vurdere ulike sider ved karbonrensing av avgassene ved Heimdal varmesentral. Vi skal også se på om vi kan få til noen form for samarbeid om karbonfangst med andre store punktutslipp i området, sier Svein Ove Slinde, administrerende direktør i Statkraft Varme AS.