Innenfor gjerdet er det en utslippsfri byggeplass

Når industribygget i Tempeveien 15 nå rehabiliteres er byggeplassen helt utslippsfri.

Fremtiden: De tror det etter hvert blir påbudt med utslippsfri bygging. Fra venstre: Bengt Eidem fra Tensio, Anders Sørgård, Lars Lægran og Ine Thue Ormel, alle fra Hent.   Foto: Richard Sagen

I begynnelsen av neste år samler nettselskapet Tensio vel 200 ansatte i et nyrehabilitert K. Lund-bygg på Tempe.