Fagbevegelsen refser statlig investering i trøndersk vaske-app

Fagbevegelsen mener det statlige investeringsselskapet Investinor undergraver den norske samfunnsmodellen med et organisert arbeidsliv med hele faste stillinger når de går inn som medeier i Vaskehjelp.no.

Kapital: Sammen skal de jobbe for at Vaskehjelp vokser. Fra venstre: Associate i Investinor Ane Tolnes Haugdal, styreleder Kristin Eriksen, daglig leder i Vaskehjelp Tonje Vanebo Alegria.   Foto: Privat