Trøndersk IT-selskap gjør britisk oppkjøp

Det trondheimsbaserte programvareselskapet Lingit kjøper gründerselskapet Lexable fra Storbritannia.

Vokser: Frode M. Thulien er administrerende direktør i Lingit AS i Trondheim.  Foto: Terje Svaan

Lingit tilbyr flerspråklig lese- og skrivestøtte til dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker, mens Lexable har utviklet programvare for automatisk korrigering av tekst.