Trondheimsbedrift slått konkurs

Trondheimsbedriften Skan Betong AS er konkurs.

Bygg- og anleggsleverandøren Skan Betong AS hadde ifølge regnskapstall fra 2019 en årsinntekt på 3 891 000.