Eplehagefortetting:

69 naboer har klaget på nytt boligprosjekt

I nabolaget til en enebolig som skal rives og erstattes av et bygg med fire leiligheter like ved Utsikten på Byåsen, har 69 naboer klaget på utbyggingen.

Eneboligen i Fridtjof Nansens vei 26, hvor en bil står på gårdsplassen, ønsker eieren å rive og bygge et større hus med fire leiligheter.   Foto: Morten Antonsen

Aage Langlie bor i nabolaget og har samlet inn underskriftene.