Mange i generasjon Z begynner arbeidslivet med hjemmekontor

Jenny Jensvold (25) kom inn i arbeidslivet på verst tenkelig tidspunkt.

Ny i jobblivet: Å komme inn i arbeidslivet i en periode landet er delvis stengt ned skaper stress for nyutdannede, som Jenny Jensvold (25).   Foto: Kim Nygaard

Til jul i fjor var Jenny Jensvold ferdig med en master i internasjonal jus, og hun var klar for arbeidslivet.