Til sommeren vil denne verdensnyheten bli fast inventar i Trondheim

I en lagerhall i Trondheim ligger skroget til en selvkjørende båt som fra sommeren neste år skal frakte trondhjemmere over Kanalen.

Verdensnyhet: Slik vil den se ut den selvgående båten som skal frakte passasjerer over kanalen i Trondheim.   Foto: Zeabuz

Det er altså ikke den engelske kanal, men Kanalen mellom Ravnkloa og Brattøra. Båtturen vil bare ta om lag ett minutt. Likevel blir det en verdensbegivenhet, fordi det sannsynligvis vil bli den første rutegående og autonome båten i verden.