Han håper at 50 - 100 milliarder kroner kan flyttes ut av Oslo

Bergen og Trondheim går sammen for å få hånd om litt av de enorme verdiene som staten forvalter fra Oslo.

Ut av Oslo: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad foreslår at noe av statens finanskapital kan bli forvaltet i Trondheim, Bergen og Stavanger.   Foto: Espen Bakken

- Jeg mener det bør være realistisk å flytte mellom 50 og 100 milliarder kroner fra Oslo til de store regionbyene. Statens penger tilhører også trøndere og bergensere, og vi som bor utenfor hovedstaden er ikke noe dårligere til å forvalte statens penger, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).