Trondheimsadvokat tapte igjen mot tidligere klient

Advokat Elling Andre Lillefuhr har fått sterk kritikk i tingretten og i advokatenes disiplinærnemnd. Nå har lagmannsretten påført ham et nytt nederlag.

Advokatskikk: Frostating lagmannsrett mener advokat Elling André Lillefuhr brøt god advokatskikk da han håndterte 13 ulike oppdrag for en klient. Arkivfoto.   Foto: Morten Antonsen

Frostating lagmannsrett har forkastet anken fra trondheimsadvokaten mot en dom som gikk i hans disfavør i Sør-Trøndelag tingrett. Lagmannsretten har opprettholdt dommen fra tingretten, og har i tillegg pålagt advokatens heleide aksjeselskap, som er den formelle part i saken, å betale 220 000 kroner av eks-klientens saksomkostninger for lagmannsretten.