- Dette er fagforeningsknusing

Fagorganiserte over hele landet demonstrerte tirsdag mot det de mener er fagforeningsknusing ved landets største heisbedrift.

Schindlerstøtte: Fagorganiserte gikk tirsdag formiddag gjennom Midtbyen på vei til NHO-kontoret på Brattøra.   Foto: Atle Bersvendsen

I Trondheim var det fanemarkering utenfor NHOs lokaler på Brattøra. Markeringen har sin bakgrunn i at heisbedriften Schindler i to år har vært ridd av en heftig konflikt som har toppet seg i høst, der én tillitsvalgt måtte gå på dagen og en annen ble oppsagt. Bedriften avviser at den driver fagforeningsknusing.