I disse trønderske kommunene er hver femte innbygger millionær

I dette kartet kan du se gjennomsnittlig inntekt og formue for alle kommuner i Norge.

En sortering av skattelistene på kommunenivå viser store forskjeller i Norge. Og Trøndelag er både øverst og nederst på listen.