Slått konkurs etter skattekrav på 5,9 millioner

Sør-Trøndelag tingrett har åpnet konkurs i selskapet Bamboo Dagligvare i Trondheim, som følge av et millionkrav fra Skatteetaten.

Sør-Trøndelag tingrett avslo selskapets ønske om å utsette saken til over nyttår.  Foto: Christine Schefte

Det går frem av kjennelsen som ble avsagt mandag ettermiddag.