Eiendomsutvikler med delvis seier etter riving av vernede bygninger

Frostating lagmannsrett opphever gebyret på 300 000 kroner til eiendomsutvikler Karl-Ove Bjørnstad, men slår fast at det var ulovlig å rive de vernede gårdsbygningene på Saksvik Øvre i Malvik uten tillatelse.

Det omstridte gårdstunet til Saksvik Øvre står like ved gamle E6, som nå heter fylkesvei 950.  Foto: Morten Antonsen

Lagmannsretten kritiserer Bjørnstads selskap for å ta tatt saken i egne hender da våningshus og vognskjul ble strippet ned til tømmerkassen, men mener det ikke er bevist at det førte til «alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette».