Bygningsrådet i Trondheim:

Trosset administrasjonen, sa ja til 300 nye boliger

Politikerne i bygningsrådet sa tirsdag ja til at Heimdal Bolig får bygge ytterligere 300 boliger i prosjektet Øvre Nyhavna, selv om kommunedirektøren mener det ikke er god nok skolekapasitet.

Boligprosjektet Øvre Nyhavna som Heimdal Bolig bygger langs Lade Allé, fra like ved rundkjøringen ved E.C. Dahls Bryggeri og opp mot Lade kirke. Bildet er tatt i fjor høst.   Foto: Morten Antonsen

Kommunedirektøren i Trondheim foreslo i innstillingen til bygningsrådet at de skulle si nei til å gi dispensasjon fra kravet om tilstrekkelig skolekapasitet. Det ville betydd nei til rammetillatelse til å bygge ytterligere rundt 300 boliger i de to siste feltene i prosjektet, som er på til sammen 500-600 boliger.