Boligprisene i Trondheim økte 7,6 prosent i fjor

I desember måned falt prisene på brukte boliger 0,7 prosent i Trondheim.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i Trondheim med 0,8 prosent i desember i fjor.  Foto: Christine Schefte

På landsbasis var prisene på brukte boliger uendret i desember.