Hotellansatt vant frem mot Chesterfield:

Anke ble avvist da tidligere hotellsjef forlot rettsmøte

En ansatt ved det konkursrammede Chesterfield Hotel i Trondheim er tilkjent 128 000 kroner i erstatning, etter at oppsigelsen av henne ble kjent ugyldig i Sør-Trøndelag tingrett.

Ledelsen ved Chesterfield Hotel i Trondheim begjærte oppbud før jul i fjor.  Foto: Christine Schefte

Hotellet anket dommen, men denne er nå avvist av Frostating lagmannsrett etter at den tidligere sjefen for hotellselskapet brøt forbindelsen i det som skulle være et forberedende rettsmøte over telefon den 18. desember, går det frem av kjennelsen.