Chesterfield-konkursen:

Rapport: - Tok ut penger fra sperret konto etter at hotellet var konkurs

Ifølge bostyrerens midlertidige innberetning, ble det tatt ut 246 000 kroner fra kontoen til Chesterfield Hotels driftsselskap etter at selskapet hadde blitt slått konkurs.

Ledelsen ved Chesterfield Hotel i Trondheim begjærte oppbud før jul i fjor.  Foto: Terje Svaan

Dette til tross for at kontoen hadde blitt sperret etter konkursåpningen, går det frem av den midlertidige innberetningen som ble lagt frem i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.