Malin gjorde det Erna ber om - nå straffes hun av Nav

Nav mener Malin Stavsøien heller burde blitt i heltidsstillingen hun var permittert fra, enn å si opp og skaffe seg to nye jobber. Fellesforbundet reagerer kraftig på at hun fratas dagpenger.

Malin Stavsøien har opplevd å bli permittert to ganger fra jobber i utelivsbransjen som følge av tiltakene mot koronaviruset.  Foto: Håvard Jensen

Etter at hun ble permittert på nytt, må Stavsøien vente i tolv uker før hun får dagpenger fra Nav. Årsaken er at hun sa opp den forrige jobben frivillig.