900 kommuneansatte leter etter nytt bygg sentralt i Trondheim

Trondheim kommune må innen utgangen av 2024 skaffe nye lokaler for 900 ansatte i administrasjonen. Dagens lokaler på 20 000 kvadratmeter skal erstattes.

På flyttefot: 900 kontoransatte i Trondheim kommune leter etter nytt lokale. Her er noen fra prosjektgruppa for flytting, fra venstre: Ingrid Haagensli, prosjektleder Bodil Sandbakken og Anita Eidem Kristiansen fra eierskapsenheten.   Foto: Håvard Jensen

Trondheim kommune leier i dag cirka 20 000 kvadratmeter med lokaler ved Torvet i Midtbyen. Arealet er fordelt på to adresser på Tinghusplassen, og Kongens gate 9, Munkegata 22 og Erling Skakkes gate 14 hvor dagens Fylkeshus ligger.