Kontrollutvalget vil sjekke ansatte i Trondheim kommune:

- Svært uheldig at ingen ansatte har registrert de økonomiske interessene sine

Leder av Kontrollutvalget, Rolf Jarle Brøske (H), vil ha en egen kontroll av om alle ansatte og folkevalgte i Trondheim kommune registrerer verv og økonomiske interesser i Styrevervregisteret, slik de er oppfordret til.

Leder av Kontrollutvalget i Trondheim kommune, Rolf Jarle Brøske (H), er overrasket over at ansatte på byggesaks- og byplankontoret ikke har oppgitt styreverv og økonomiske interesser i Styrevervregisteret.  Foto: Sindre Vartdal

Kun bygningssjefen blant de ansatte på byggesaks- og byplankontoret har registrert styreverv og økonomiske roller i KS styrevervregister, slik Trondheim kommunes etiske retningslinjer oppfordrer til.