Slik vil Ocean Space Centre ruve på Tyholt

Prestisjeprosjektet Ocean Space Centre vil ruve både billedlig og fysisk. Adresseavisen kan her vise frem hvor digert det nasjonale havteknologisenteret vil bli.

 Tyholt space: Her er den sentrale delen av Tyholt betraktet fra øst mot sentrum og Trondheimsfjorden i bakgrunnen.  Foto: Snøhetta

Hovedtyngden av prosjektet Ocean Space Centre (OSC) skal bygges på Tyholt i Trondheim. Der skal de fleste eksisterende bygg rives i dagens anlegg i det som heter Marinteknisk Senter, mens de nye byggene som skal settes opp blir både flere og større. Mye større.