- Dramatisk at 20 prosent mister jobben

19 personer ved jernbaneverkstedet på Marienborg blir oppsagt.

Oppsigelser: Torbjørn Støre i Statsbanenes verkstedforening, håper omfanget av oppsigelsene på Marienborg vil bli mindre enn det som nå er kjent. Bildet er tatt i en annen anledning. 

– Det er dramatisk når 20 prosent av de ansatte blir overtallige og mister jobben, sier Torbjørn Støre, leder i fagforeningen på Marienborg, avdeling 63 i Statsbanenes verkstedforening, som er del av LO-forbundet Norsk Jernbaneforbund.