Nye eiere har planene klare for Midtbyen-kvartal

Olve Rydning med familie og Dag W. Nylander investerer flere titalls millioner i sine nyervervede bygårder.

Dag W. Nylander samarbeider med Rydning-brødrene Håvard og Olve om å skape nytt liv i gamle gårder i Dronningens gate og Jomfrugata.  Foto: Mariann Dybdahl

– Vi har allerede signert kontrakter med nye leietakere i noen av næringslokalene. I Jomfrugata 5 har vi leietakere på plass for hele næringslokalet. Det er veldig spennende aktører og flere vi ikke har i Trondheim fra før. To artige leietakere: en frisør og et bakeri, blant annet.