Krever 430 millioner for jord brukt til veier i Trondheim

Oust-familien krever nesten en halv milliard kroner for areal avgitt til veibygging. Vegvesenets takstmann anslår verdien til ti millioner. Nå skal skjønnsretten bestemme erstatningen.

Skjønnsrett: - Vegvesenet har i skjønnet i for stor grad lagt vekt på gammelt planverk, og tar ikke inn over seg at byen er i vekst, sier Bjørnar Oust (til høyre), om hvordan Statens vegvesen verdsetter grunnen fra gården. Til venstre Øvre Rotvolls advokat Ivar Christian Andersskog. 

Statens vegvesen og familien Oust møtes i skjønnsretten i Trondheim tinghus denne og neste uke, for å få fastsatt erstatningen for jord ervervet fra gården Øvre Rotvoll.