Vil bli best i bransjen, ikke i Birken

Checkware leverer nettbaserte selvrapporteringsløsninger for helsevesenet i et internasjonalt marked. Den konkurransen vil Heidi Blengsli Aabel vinne. Heller det enn Birken.

Fint til Skype-møter: Hege Blengsli jobber fra kontor på Beddingen. Her kan hun lukke døra når hun skal prate med kollegaer i England. 

Saken oppdateres.

- Sitter du i landskap eller har du eget kontor?

- Checkware vokser raskt, så vi måtte nettopp utvide litt. Da fikk jeg et eget lite kontor på cirka fem kvadratmeter. Jeg har veldig tro på åpne landskap, fordi det gir en fin informasjonsflyt. Men det er jo fordeler og ulemper med begge deler. En av årsakene til at jeg har eget kontor er at jeg har mange Skype-møter med kontoret i England og andre som ikke er i Trondheim, da er det mest praktisk å kunne lukke døra.

- Hvordan kommer du deg på jobb?

- Jeg kjører bil, fra Jakobsli til kontoret på Beddingen. Etter at Strindheimtunnelen kom ble det kjempeforskjell, tunnelen er fenomenal. Jeg syns det er greit å ta buss også, hvis den går ofte og det ikke er så langt til holdeplassen.

- Hvordan vil de du jobber sammen med si du er som leder?

- Dette var jo en fin anledning til å finne det ut. Jeg har mailet og spurt alle, og det som ble sagt enstemmig er: Målrettet, fokusert, veldig engasjert og entusiastisk. Det var mange fine ord, men jeg vet jo ikke hva de som ikke har svart tenker ...

- Drar du på fest sammen med dine ansatte?

- Ja, og jeg legger gjerne opp til fest. Tanken har egentlig ikke streifet meg at jeg ikke kan feste med kollegaer.

- Er du også med på nachspielene?

- Nei, da sover jeg. Jeg kunne vært med, det er ikke slik at jeg ikke syns det passer seg. Men jeg må få de timene med søvn som jeg trenger, og så liker jeg å kunne ha en all right dag også dagen etterpå.

- Hva er den vanskeligste sjefsavgjørelsen du har tatt?'

- Det er avgjørelser som påvirker andre folks liv. Nedbemanning er alltid vanskelig.

- Hvordan inspirerer du dine ansatte?

- Først må jeg si at jeg håper at jeg inspirerer, for det er noe jeg selv verdsetter høyt hos mine ledere. Jeg har tro på å inspirere ved å sette mål og gi tydelige tilbakemeldinger. Nå er vi pionerer i et aktuelt område, så de som jobber her syns forhåpentligvis dette er inspirasjon i seg selv. Det er inspirerende å få være med å bygge opp en internasjonal bedrift med en ny teknologi. Motivasjon kommer innenfra og alle er ulike, men jeg tror egentlig at de fleste blir mer inspirert av gode tilbakemeldinger utenfra, fra fornøyde brukere, enn fra meg.

- Er du omgangsvenn med noen av dem du er sjef for?

- Nei, det er jeg ikke. Men det er ikke bevisst, det er bare slik at ingen av mine venner har blitt mine kollegaer.

- Er du også familiens sjef?

- Tja, jeg legger meg i alle fall oppi alt. Nå har ungene blitt 21 og 25 år gamle, så de er jo ikke barn lenger. Men jeg legger meg borti det meste likevel.

- Hva er ditt beste resultat i Birken?

- Forholdet mitt til Birken er at mannen min har tatt merket. Jeg trener jeg også, men føler ikke noe behov for å konkurrere. Jeg vil ikke delta i flere konkurranser enn den jeg har på jobb. Med Checkware konkurrerer jeg om å bli best internasjonalt på vårt område, den konkurransen vil jeg heller vinne.

- Skal du være sjef resten av yrkeslivet?

- Det spørs jo om noen vil ha meg som sjef da. Men ja, jeg liker å være leder. Jeg liker å være med og sette mål og påvirke at vi når dem. Å lede det teamet som når målet sitt er alltid artig. Målene skal ikke være uoppnåelig, men for å utvikle oss må vi strekke oss etter dem. De aller, aller fleste av oss har et stort ubrukt potensial. Jeg er også ydmyk for å få tillit fra eierne til å forvalte det de eier.

På forsiden nå