Reinertsen skal bygge om plattform for 600 millioner

Statoil tildeler Reinertsen en kontrakt på nær 600 millioner kroner for å klargjøre Kristin-plattformen til å ta imot olje fra Maria-feltet.

Direktør for forretningsutvikling, Geir Suul i Reinertsen (foran til venstre) innrømmer at Statoil på Stjørdal er selskapets viktigste kunde. Fredag skrev Statoil og Reinertsen olje og gass under en kontrakt som sikrer Reinertsen modifikasjonsarbeidet som skal gjøres på Statoils Kristin-plattform. Her fra signeringen av konrakten med Statoils innkjøpssjef for modifikasjoner på felt i drift Heidi Aspaas. Bak fra venstre: Robert Flormælen, oppdragsleder for Maria-prosjektet (Statoil); Viktor Brevik, prosjektleder Reinertsen; Stephen Glasø, direktør for prosjekter Statoil Midt-Norge og Bernt Martin Sandsør, prosjektleder for Maria-prosjektet (Statoil) 

- Dette er en veldig viktig kontrakt for Reinertsen. Ikke bare med tanke på aktivitet og sysselsetting, men også med tanke på utviklingen av selskapet, sier direktør for forretningsutvikling i Reinertsen olje og gass, Geir Suul.