NVE-ansatt anmeldt for bestikkelser

En betrodd medarbeider i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er anmeldt for å ha bestukket tre grunneiere som er berørt av en planlagt kraftlinje gjennom Selbu og Tydal.

Kraftsentrum. Den planlagte kraftlinja fra Stokkfjellet til Nea transformatorstasjon berører knapt 40 grunneiere, og kommer i et område der det allerede finnes flere høyspentlinjer. Illustrasjonsbildet er tatt i Sankåvika i Tydal, et stykke øst for den planlagte linjetraseen. 

Det går fram av en politianmeldelse som Adresseavisen har fått tilgang til.