Ingeniører søker jobb i utlandet

Ekteparet Ingunn Skamfer og Cato Eriksønn Aaserud ble begge permittert fra Reinertsen. De tar gjerne med seg barna for å finne nye jobber i Tyskland.

Like før påske fikk ekteparet på Rye i Byneset beskjeden: Begge ble permittert.