Dagstenger Røros lufthavn

Avinor har besluttet at Røros lufthavn skal holdes dagstengt mellom ettermiddags- og kveldsflyet fra 22. juni.

– Jeg håper først og fremst at tiltaket vil kunne bidra til at driften av Røros lufthavn trygges på lengre sikt, sier lufthavnsjef Stig Moen.  Foto: GEIR TØNSET

Røros: – I praksis betyr det stengt lufthavn fra kl. 14.43 til 19.30 mandag til torsdag, og fra samme tid til litt tidligere åpning fredag.