Dette er planen for å redde vindparker i Trøndelag

Trønderenergi, NTE og Agder Energi har gitt seg selv ei uke på å redde vindparkene nord for Trondheimsfjorden.

Må overtale Statnett. Trønderenergis konsernsjef Ståle Gjersvold har ikke gitt opp håpet om å bygge ut tre av Norges største vindparker i Åfjord og Roan. 

På et styremøte i Fosen Vind tirsdag kveld ble de tre selskapene enige om å kartlegge alternativer uten Statkraft på laget.