«Han bruker sitt statsrådsnettverk til å skaffe seg fordeler som næringsdrivende»

Samfunnsforsker kritisk til Ola Borten Moes oljevirksomhet.

– Som folkevalgt skal politikeren forvalte interessen til velgerne og det norske folk. Som næringsdrivende er det primært egne økonomiske interesser som er drivkraften, påpeker Fafo-forsker Olav Elgvin. Ola Borten Moe (bildet) har gått fra rollen som olje- og energiminster til gründer av eget oljeselskap. Samtidig er han nestleder i Senterpartiet. 

Når Ola Borten Moe henter inn en toppbyråkrat til oljeselskapet Okea, bruker han nettverket han fikk som statsråd. Det er problematisk, mener samfunnsforsker Olav Elgvin.