Her vil NHO bygge vei og bane i Trøndelag

NHO foreslår en voldsom økning i samferdselsinvesteringene fram mot 2030. To tredeler av pengene skal brukes på vei.

Listetopp for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Trondheim, Hilde Opoku, ville brukt pengene helt annerledes.