Rentenedsettelse og svak krone:

Kjedelig for harry-handlerne, bra for Norske Skog og Salmar

Mens rentenedsettelsen gjør det dyrere å handle i Sverige på grunn av en svakere norsk krone, hilser eksportbedriftene kronesvekkelsen velkommen.

Mens det blir dyrere for nordmenn å handle på Storlien, nyter eksportbedrifter som Salmar og Norske Skog godt av den svake krona som blant annet rentenedsettelsen torsdag fører med seg.