Her er det tomme butikklokaler

I Trondheim sentrum står det mange ledige butikklokaler som ingen vil ha.
Grafikk: Børge Sved

Saken oppdateres.

En gåtur gjennom Midtbyen med kamera i hånden resulterte i 23 bilder av tomme butikkvinduer. Flere av lokalene med god beliggenhet er allerede leid ut igjen, men historien er en annen om en beveger seg mot ytterkanten av Midtbyen. Her er det mye ledig, og lokalene blir gjerne stående tomme lenge.

- Det er noen gater som hele tiden har en betydelig ledighet sier Knut Efskin, daglig leder i Norion næringsmegling.

Upopulære gater

Han trekker spesielt frem Brattørgata og Fjordgata som eksempler på slike gater.

- Der blir lokalene stående tomme så lenge at det nesten blir permanent, sier han.

En av de som eier lokaler i Fjordgata er Ivar Koteng, daglig leder i Koteng eiendom. Han har sett en negativ utvikling i Fjordgata de siste årene.

- Det er ingen tvil om at Fjordgata har blitt et dårligere handelsområde de siste årene. Årsaken er nok at handelen i midtbyen er blitt mer sentrert, i tillegg til at mange butikker av den typen som var i Fjordgata før nå har dukket opp på kjøpesentrene, sier han.

Selv om handelen der har gått sier han at det er fint mulig å drive butikk der. Møbelbutikken Rom til rom, som leier hans lokaler i Fjordgata 21, er et godt eksempel på det.

Usikkerhet

- Der har det vært stabilt og greit. De er flinke til å drive forretningen sin, og det er til syvende og sist det som betyr noe, avslutter han.

Også adresser som tidligere var ettertraktede tror Efskin kan ha tapt noe av sin popularitet med årene, og trekker frem Munkegata.

- Den mistet nok litt av attraktiviteten sin etter hvert som bussene forsvant derfra, mener han.

Også i Olav Tryggvasons gate ser han at det har vært en god del ledighet.

- Det tror jeg skyldes uklarhetene rundt hva som skal skje der. Det har vært snakk om at den skal bli en miljøgate, og det har vært snakk om å bygge et parkeringshus under gaten. Det virker nærmest som om man har vært i et vakuum.

Ombygging

Til tross for en mengde tomme butikkvinduer rundt omkring i Trondheim sentrum bygger E.C.Dahls eiendom AS nå om en stor eiendom i Olav Tryggvasons gate for å gi potensielle leietakere det de vil ha.

- Vi opplever en økt etterspørsel etter litt større lokaler enn de som er tilgjengelige i dag. Derfor tømte vi bygget i Olav Tryggvasons gate 19-21 for å bygge det om, sier Ole Eidem, eiendomssjef i E.C.Dahls eiendom AS.

Han forteller videre at denne ombyggingen er del av en større plan de har for å sikre bedre og større lokaler i sentrum. De gamle byggene har ofte liten grunnflate, og derfor er det av og til nødvendig å bygge om. Så lenge lokalene er store nok og beliggenheten god, mener han at etterspørselen er til stede.

- Vi jobber hele tiden med å skaffe nok gode lokaler. I de gatene med god beliggenhet er det nesten ingen ting som er ledig, sier han.

Få endringer

Med ombyggingen av eiendommen til E.C.Dahls eiendom AS, og nye leietakere i Krambukvartalet, ser det dog ut som om usikkerheten i denne gaten er forbi.

Hva resten av byens gater angår tror Knut Efskin ikke mye har hendt når det kommer til hva som er populært.

- Fra et eiendomsståsted ser jeg ikke at dette har endret seg så veldig mye. De attraktive gatene er fremdeles attraktive, mener han.

Blant de populære nevner han Thomas Angells gate og Nordre gate som gode og attraktive steder for butikker å leie seg inn. Det ledige lokalet i førstnevnte gate tror han raskt vil bli leid ut.

- I tillegg er den delen av Dronningens gate som går fra Søndre gate og til Jomfrugata populær. Også i Carl Johans Gate gjør leietakerne det godt og blir værende lenge, sier Efskin.På forsiden nå