Krever varig momsløsning

Idrettsklubbene i Sør-Trøndelag har blitt hardt rammet av avkorting i momskompensasjonen.

Usikkert. Leder i Charlottenlund, Per Bjarne Valstad, styreleder Terje Roel i idrettskretsen og anleggsjef Jan Engen ønsker en permanent ordning for momskompensasjon.  Foto: Adrian A. Aagesen

I Sør-Trøndelag er Charlottenlund Sportsklubb blant dem som har blitt hardest rammet av avkortingen i momskompensasjonen. Klubben søkte om hundre prosent tilbakebetaling av moms, men fikk bare 72 prosent tilbake. Dette utgjør en sum på 813 738 kroner som klubben ikke får tilbake. Styreleder i Sør-Trøndelags idrettskrets, Terje Roel, krever en permanent løsning fra regjeringen.