Slått på målstreken

En dyktig byråkrat er en som sitter med all makten, men som overlater til andre å høste æren. Trondheim har hatt sin egen «Ja vel, kommunaldirektør!».

Snakker Granåsens sak: Her møter Morten Wolden (til venstre) FIS-leder Walter Hofer sammen med ordfører Rita Ottervik i Zürich. Wolden har vært sentral i gjenreisingen av Granåsen-anlegget. 

Trondheims avtroppende kommunaldirektør Morten Wolden har gjort flere lure valg, men også et par tabber. Det startet med at han utdannet seg i et døende yrke, som typograf. Noe seinere sparket han forbildet Nils Arne Eggen på dør. Som typograf hoppet han raskt over til de skrivende og forsatte en bratt karriere i media og kommunikasjon, før han altså ble idrettsbyråkrat.