Pisket de rødgrønne med sykefravær og Boa-skandalen: – Mangler evne og vilje