Det nye bystyret på skolebenken: – Sjekk habiliteten, det gjelder også meg