Justerer atomberedskapen i Trondheim: – Like ille som på det verste under den kalde krigen