Disse politiske sakene skiller kjønnene: - Flere kvinner tar seg av mest i heimen

foto