Strømopprøret: Giske får det ikke helt som han vil