- Flypassasjeravgiften reduserer flytilbudet

Nå skjer det en samlet flybransje fryktet: Ruter legges ned eller reduseres kraftig.

UMIDDELBAR EFFEKT: Norwegian kutter flere ruter fra Værnes til europeiske byer fra våren av.   Foto: Halvor Solhjem Njerve

Saken oppdateres.

I mai ble flypassasjeravgiften innført – for reiser foretatt etter 1. juni.

For Norwegians kunder innebar det at mange fikk tilsendt fakturaer på reiser de hadde bestilt opptil ett år i forveien, men som skulle gjennomføres i sommer.

Nå opplyser bransjen at innføringen av den mye omtalte avgiften fører til at flytilbudet reduseres. På Trondheim lufthavn merkes det på direkterute-tilbudet til sommeren.

– Vi begynner nå dessverre å se helt konkrete konsekvenser av flypassasjeravgiften, som en samlet luftfartsbransje har vært kraftig imot siden den ble foreslått innført. Spesielt rammer det nå direkterutene fra Værnes til Berlin, København, Tromsø og Evenes, samt ferieruten til Korfu i Hellas – ingen av disse videreføres neste sommer, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

De reduserer også Oslo-Alta, og varslet tidligere i år at de legger ned ruten mellom Ålesund–London.

– Hvorfor fjerner dere disse tilbudene nå?

– Etterspørselen faller når prisene øker og færre reisende benytter seg av tilbudet, så forsvinner også lønnsomheten på disse rutene. Flypassasjeravgiften fører dessverre til et dårligere flytilbud, slik vi har påpekt siden avgiften ble foreslått innført.

Han understreker at argumentet «det er bare 80 kroner ekstra», ikke holder.

– Vi tjente 9,50 kroner pr. passasjer i fjor, så når hver billett blir 80 kroner dyrere, så blir det mye penger. Og den lille lønnsomheten faller.

Dette ble det bråk av i sommer:

KUTTER: Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier kombinasjonene av økte priser fra i sommer og flypassasjeravgiften har ført til at de må kutte allerede svake ruter.   Foto: Halvor Solhjem Njerve

Effekten på passasjertrafikken vil komme gradvis

Da flypassasjeravgiften ble innført, varslet bransjen at prissensitiviteten i de lavere prisklasser på flybilletter ville medføre umiddelbar effekt i etterspørselen, ifølge NHO Luftfart.

— Vi sa at våre vurderinger lå på en effekt på mellom fire og seks prosent. Flyselskapene har hele tiden sagt at effekten på passasjertrafikken vil komme gradvis. Dette skyldes at flyselskapene selvsagt konkurrerer om hver passasjer, og således gjør alt de kan for å motvirke effektene av en ny avgift. Med forventning om at effekten kommer gradvis, holder man så tilbake for å redusere kapasitet til en ser konsekvenser, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

NHO LUFTFART: Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart forteller at en av følgene av avgiften er at flere av flyselskapene nå flytter produksjonen ut av Norge.  Foto: NHO Luftfart

Han understreker at flytrafikken i Norge har vært igjennom en sterk konjunkturnedgang, som de fleste næringer i Norge, etter oljeprisfallet.— Samtidig er Norge ett av de landene som i dag har sterkest konkurranse i luftfarten.

Sjekk den ferske listen - fire av dem ligger i Europa:

Fire prosent nedgang for SAS

SAS må også redusere tilbudet frem mot sommeren.

De har fire prosents nedgang pr. oktober. Flyselskapet opplever en generell reduksjon i volumet blant reisende som normalt kjøper de billigste billettene i markedet.

— Vi opplever en viss svikt i etterspørselen som følge av flypassasjeravgiften. Vi forventet opprinnelig en økning på cirka fire prosent før denne avgiftsøkningen ble besluttet, hvilket ville ha stimulert til bedre rutetilbud i Norge. Vi holder nå tilbake det som ville vært flere spennende planer for 2017, blant annet flere direkteruter ut fra Oslo Lufthavn, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Også hos dem er det dagens mest sårbare ruter som rammes.

— Vi setter innmindre fly mellom Oslo-Ålesund og Oslo-Kristiansund som en direkte følge av dette. Vi har også holdt tilbake etableringen av direkterute til Düsseldorf, sier Johansen.

Samtidig doblet SAS antall avganger fra Trondheim til Stockholm senest i juni i år.

Bortfallet av trafikk og flytilbud i distriktene får konsekvenser som virker negativt i et land som allerede lider av lavere aktivitet i oljesektoren, mener han.

— 70 prosent av Norges befolkning har ikke alternativer til flyet ved transport over lengre strekninger, og flyet sikrer næringsliv og bosetting over hele landet.

Flyselskapet valgte i motsetning til Norwegian ikke å legge avgiften på sine passasjerer.

— SAS opplever lavere inntjening, spesielt på innlandsrutene, fordi man ikke får lagt hele avgiften på passasjeren, men må ta en del av dette på egen bunnlinje, sier Lothe i NHO Luftfart.

Snart kan du printe ut bagasjelappen hjemme eller på hotellet:

OPPLEVER SVIKT: Etterspørselen svikter på ruter innenlands, dermed reduserer SAS i sine rutetilbud fra mindre byer i Norge.  Foto: Halvor Solhjem Njerve

Har satt ut produksjon

– SAS ser derfor at lavere etterspørsel kombinert med lavere inntjening betyr flytting av produksjon ut av Norge. Dette ser vi gjelder for flere flyselskaper. SAS vil eksempelvis redusere antallet flyvninger innenlands i neste sommerprogram med cirka tre prosent. Flere rutestrekninger får lavere frekvenser og færre tilbudte seter, sier Lothe.

Blant annet flyttes flere fly til Sverige.

Widerøe har også tatt ned produksjonen med rundt seks prosent og tatt ut fire nye flyenheter, ifølge NHO Luftfart.

– Mye av årsaken til dette er skatte- og avgiftsøkninger for bransjen. Widerøe har Dash 8-fly, mens SAS og Norwegian benytter Boeing 737 – på begge flytypene har avgiftsøkningen innenlands vært svært stor, på 45–50 prosent, mens den er mindre på utland på grunn av «halv» flypassasjeravgift og ingen CO2-avgift, forklarer Lothe.

Avinors ferske statistikk for høsten viser et fall på 3,6 prosent i produksjonen målt i avganger/ankomster.

Flypassasjeravgiften

Den nye flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget i desember og innført 1. juni 2016.

Avgiften er på 88 kroner pr. reise innenlands (inkludert moms), og 80 kroner utenlands (ikke moms).

Skal bare betales én gang på en sammenhengende reise.

For tur/retur-reise innenlands skal avgiften betales hver vei.

Hvis en reise har stopp på mer enn 24 timer, skal avgiften betales på nytt.

Avgiften er unntatt for transferpassasjerer hvis det er en gjennomgående billett.

Oljeselskapene må betale avgift for transport av arbeidere til og fra oljeplattformene.

Avgiften skal bare betales ut av landet, ikke for reiser til Norge.

Historisk: Fra 1978 til 2002 var det en lignende avgift i Norge. Den ble lagt på chartereiser i starten, men inkluderte etterhvert både utenlandsreiser og innenlandsreiser. Den ble endret i 1998 fra å være en avgift per passasjer (flypassasjeravgift) til å bli en avgift per sete (flyseteavgift). Avgiften ble avviklet i 2002.

Kilde: Finansdepartementet, Wikipedia

Har du fått med deg denne nyheten?

– Fulgte Stortingets vedtak

Vi ba Finansdepartementet om å kommentere kuttene i rutetilbudene.

– Flyselskapene og NHO Luftfart varslet at dette ville komme, men de mener at dere så bort fra deres innspill da avgiften ble innført. En direkte konsekvens for forbrukeren er dårligere og dyrere tilbud. Hvordan stiller dere dere til den påstanden?

– Avgiften ble vedtatt av Stortinget som en del av budsjettavtalen for 2016. Stortinget vedtok både sats og fritak. Finansdepartementet fulgte opp Stortingets vedtak om å innføre en flypassasjeravgift, opplyser statssekretær Jørgen Næsje i en e-post.

Har du oversikt?

Lanserer åtte nye ruter

Mens flere innenlandsruter ryker og Rygge lufthavn er lagt ned, så satses det fra Torp lufthavn i Sandefjord.

Mandag ettermiddag kunngjorde Ryanair åtte nye ruter fra Torp i vinter: Alicante, Gdansk, Gran Canaria, Krakow, Manchester, Milan Bergamo, Tenerife South og Warsaw Modlin.

Det betyr at Ryanair totalt har ti ruter på flyplassen.

Bakgrunn: — Flyseteavgiften kan ramme nærmere 6000 arbeidsplasser

Er du interessert i luftfart? Ta en titt på disse sakene:

På forsiden nå